Eğer bu yazıyı okuyorsan ya büyük ihtimalle bu alanda yenisin ya da benim gibi bu alandaki kafa karışıklığını gidermek için buradasın. Belki de bu konular hakkında konuşan insanlarla karşılaşıyorsun ama anlamadığın için kendini başka dünyada hissediyorsun. Çok da haksız sayılmazsın Dijital Dünya’ya hoş geldin!

Hepimiz bu yeni keşfedilmiş dünyayı çözmeye çalışıyoruz ve bunu yaparken de burada biraz uzun zaman geçirmiş kişiler olarak biraz kafa karışıklığına sebep olabiliyoruz.

Bu nedenle tek tek tüm konuları açıklayıp nasıl birbirleriyle bağlantılı olduklarını anlatmak istiyorum.

Grafik Tasarım

Birçok insanın düşündüğünün aksine Grafik Tasarım sadece baskı demek değildir!

Tasarımı problem çözmek olarak düşünebilirsin. Eğer yaptığın çalışmada problem çözme kaygısı taşımıyorsan onu sanat olarak adlandırabiliriz.

Tasarımın içerdiği disiplinleri sıralarsak:

  • Moda Tasarımı:Giyebildiğin her şey
  • İç Mimari Tasarım:İç mekan ve çevresini kapsayan tasarımlar
  • Ürün Tasarımı:Makine ve mekanik. Bir uçağın motoru örnek olabilir.
  • Grafik Tasarım:İletişim ve bilgilendirme. Yazı, görüntü ve şekillerle birleşen her şey olabilir. Ve bunun için herhangi bir kanal kullanılabilir. Grafik tasarımın en geniş dallarından biri de marka çalışmasıdır. Çünkü marka çalışması/ markalaşma baskı ve dijital gibi farklı kanalları içerir. Hatta diğer tasarım disiplinlerinin içerisinde de yer alır. Grafik tasarım içeriklerine göre: Dijital tasarım, animasyon, illüstrasyon, markalaşma, ambalaj tasarımı, reklam ve yayıncılık olarak dallara ayrılır.
Tasarımın tüm disiplinleri aslında aynı yaratım sürecine sahiptir:
öğrenme → tanımlama → oluşturma → uygulama → tekrarlama

İnsan Odaklı Tasarım

İnsan odaklı tasarım, problem çözmek için yaratıcı bir yaklaşımdır. İnsanların problemlerini anlamakla başlar ve sonunda insanlara ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi çözümler sunar.

Müşteri Deneyimi – Customer Experience (CX)

Müşteri deneyimi (Customer Experience /CX) kullanıcıların tüm hayat döngülerini kapsar. Farklı ürünler hakkında bilgi toplamakla başlayan döngü, tüm alım süreci, kullanım, tamir ve tekrar alımla tamamlanır. Buradaki her şey müşteriye nasıl davranıldığı, ne önerildiği veya ürünle alakalı ne anlatıldığıyla ilgilidir.

Servis Tasarımı – Service Design

Kullanıcı deneyimiyle yakından ilgilidir. Servis tasarımcıları kavramlarla ilgilenirler ve devlet ya da hastane gibi servislerle ilgilenirler.

Mimarlık, müşteri hizmetleri, satış yönetimi bu tasarımdan yararlanan bölümlerden birkaçı denebilir.

Kullanıcı Deneyimi – User Experience (UX)

Kullanıcı deneyimi (user experience /UX) ürünün dijital kısmıyla ve müşteriye verilen hizmet tarafıyla ilgilidir.

UBER bunu için güzel bir örnek olabilir. UX tasarımcıları UBER’in hem mobil uygulamasında hem de tarayıcısında (browser) çalışma alanına sahiptirler. Çalışma metotları diğer tasarımcılar gibi sırayla: araştırma, problem saptama, çözüm bulma, test etme ve piyasaya sunmaktır. Tek farklı olan nokta bunların site haritası, kullanım rahatlığı gibi konuların hazırlığı ve testlerinin dijital ortamda yapılıyor olması.

Netsville.com

Yani bir UX tasarımcısı araştırmada, testlerde ve tasarımda yer alır. Tasarımcılar kod kullanarak teknik kısma ya da daha çok işletme kısmına yakın olabilirler.

Aşağıda Glenn Bennet’in hazırladığı şablonu çevirdim. Böylece UX, CX ve HCD biraz daha aydınlatmışımdır diye umuyorum:

Görsel Tasarım

UX tasarımcıları farklı geçmiş deneyimlere sahip olabildiklerinden estetik becerilere sahip olmayabilirler. Bu becerilere sahip olmak grafik tasarımcıların işidir. Ama her grafik tasarımcı UX için gereken kavramsal ve araştırmacı olma gibi özellikler bakımından dolu olmayabilir. Bu nedenle görsel tasarım disiplini ortaya çıkmıştır.

Flight App by Mike Larsson

Görsel tasarım dijital bir ürün veya hizmetin genel g.rünümünü ve izlenimini önemser. Marka çalışmasıyla yakından ilgilidir .ünkü her ikisinde de tutarlılık ve estetik ön plandadır. Görsel tasarımcılar bilginin görsel bir kompozisyonunu oluştururlar. Hiyerarşi, sayfadaki öğelerin dağılımı, renk kullanımı, kullanılabilirlik ve doğru fontların kullanımıyla kolay okunma gibi dikkat edilmesi gerekilen konulardan sorumludurlar.

Kullanıcı Arayüz – User Interface (UI)

Kullanıcı ara yüzü (User Interface /UI) tasarımcıları müşterilerin doğrudan kullanacakları tüm öğelerle ilgilenirler.

Eggplore UI Stil Kılavuzu – tmrw.

Burada ayrıntı önemlidir. Görsel tasarımcı genel görünüm ve konu uyumuyla ilgilenirken UI tasarımcıları buton boyutu, bağlantı noktaları ve tüm hata formları üzerinde çalışırlar.

SON OLARAK

Görüldüğü gibi tüm konular birbiriyle kesişen noktalara sahip. Ortak noktaların varlığının sebebi bu disiplinlerin daha çok yeni olmasından kaynaklanıyor.

Eğer tasarımla, UX ile ya da başka bir disiplinle ilgileniyorsan o zaman araştırmaya ve öğrenmeye devam et. Bu alanda bir kariyer planlamıyor olsan bile bu konuda bir şeyler öğrenerek herhangi başka bir alanda insanların kolayca adapte olacağı empati kurabileceği çözümler bulmak için kullanabilirsin.

Kaynak