Nokta

Görsel dilin anlatımında temel öğelerinden ilki noktadır. Görsel olarak nokta; bulunduğu yere göre küçük bir lekedir ve iki çizginin birleştiği ya da kesiştiği yerde oluşur. Aynı zamanda yer belirler ve durağandır. Tasarımın bir parçası olarak kullanılacağı gibi dikkat çekmek istenilen yere veya cümle sonunda bitimi göstermek içinde nokta kullanımı esprili bir biçimde kullanılabilir.

Çizgi

Çizgi, bir noktanın birbirini izleyen hareketi ile meydana gelen geometrik bir ifadedir. Çizgiyi, birbiri ardına sıralanmış değişik yönlerdeki sınır belirleyici hat olarak tanımlayabiliriz. İki ya da daha fazla noktayı birbirine bağlar.

Çizgi en temel görsel biçimlendirme öğesidir. Kalın, ince, zigzag veya dalgalı olabilir. Hareketi, yönü, kalınlığı, rengi, dokusu, vardır. Her biçimi belli anlamlar ifade etmektedir.

Tasarım elemanı olarak çizgiyi düz ve eğiri biçimleriyle kullanıyoruz. Düz çizgiler kendi içinde; Kalınlaşan-incelen, kırık, Hafif titreşimler gösteren, kesişen çizgiler olarak farklı yapılarda olabilir. Eğri çizgiler ise; Kavisli çizgiler, diyagonal ve spiral çizgiler gibi yapılarda kullanılabilir.

Şekil

Sınırları olan iki boyutlu alanlardır. Geometirik ve organik olarak ikiye ayrılırlar. İçi dolu şekiller pozitif alanları oluştururken şeklin dışında kalan alan negatif alanı oluşturur.

Semboller

Şekiller anlamlı bir bütün oluşturarak sokak ya da tehlike işaretlerinde olduğu gibi, evrensel sembollere dönüşebilir.

Biçim/Form

Form

Şekiller ışık, perspektif, gölge teknikleriyle 3 boyutlu hale getirildiklerinde forma dönüşürler. Formlar 2 boyutlu alanda derinliği ve gerçeklik hissini sağlarlar. Nesnelere gerçeklik ve mekan hissi verirler.

Silüet

Biçim bir nesnenin dış yüzeyini belirleyen çizgidir. Nesnenin, varlığın sınırlarını gösterir ve diğer nesnelerden ayırt edilmesini sağlar. Eğer nesnenin içi leke oluşturuyorsa burdaki gibi silüyettir. Silüet bir nesnenin yalnızca kenar çizgileriyle ve tek renk olarak beliren görüntüsüdür.

Doku

Dokular yüzeyleri oluştururlar. Biz yüzeyleri hem görebilir hem de onlara dokunabiliriz. Objenin hem dış yapısı hem iç yapısı hakkında bir bilgi verebilirler. Doğada dokusuz yüzey bulunmaz bütün yüzeyler dokunulduğu zaman bizde duygular uyandırırlar. O halde yüzeylerin bir takım dokunsal değerleri vardır. Bir yüzey üzerinde dokunun varlığından söz edilebilmesi için, orada tekrarlara dayalı biçimsel bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Dokular düz görüntülere dokunulabilirlik ve derinlik katarlar.

Gerçek dokular üç boyutlu, yapay dokular ise iki boyutludur. biz  Tasarım yüzeyi iki boyutlu bir yüzey olduğu için tasarımda genel olarak gerçek dokunun takilidi olan yapay dokuyu kullanarak görsel olarak üç boyutlu bir nesne elde etmeye çalışırız.

Leke

Açık-Orta-Koyu Leke Değerleri

Tasarıma bakan izleyicinin ilk algıladığı görsel nesne lekedir. Göz daha sonra detaylara inerek çizgileri, noktaları, renkleri, hacimleri ayırt eder. Bu nedenle leke önemli bir ilkedir. Tasarımızı açık orta ve koyu olmak üzere 3 temel leke üzerine kurgulayarak elemanları düzenlemeliyiz.

Örn: koyu tonlar genellikle fotoğraf, illüstrasyon gibi görsellerdir, Orta tonlar, metinler ve metin blokları; açık tonlar ise genelde boş alanlar ve zemin olarak düşünmeliyiz.

Boşluk/Espas

Boşluk yani Negatif alan = Espas kompozisyonda espas, görsel öğelerin vurgulanması açısında önemlidir. Boşluk farklı bölümleri tanımlamaya ve ayırmaya yardımcı olur.

1 – Elemanların birbirleriyle aralarındaki boşluk: Tasarım yüzeyindeki elemanların da algılanabilmesi, birbirleriyle olan ilişkilerin kavranabilmesi için elemanlar arasındaki boşluk önemlidir. Birbirleriyle ilişkide olanlar daha yakın, birbirleriyle iligisi olmayanlar arasında daha fazla boşluk bulunmalıdır.

2 – Tasarım yüzeyi ile elemanlar arasındaki boşluk; Gözün elemanları algılayabilmesi için, tasarım yüzeyi ile elemanlar arasında bırakılamn boşluktur. Göz tasarım yüzeyinde negatif alandan pozitif alana doğru itilir. Bizim bilmemiz gereken boşluk da tasarımın bir parçasıdır ve rastgele anlamsız bir biçimi olmamalıdır.

Renk

Tasarımda renk seçimi stratejik bir öneme sahiptir. Renkler, psikolojik etkileri sayesinde sözsel olarak iletmek istediğiniz birçok kelimeyi görsel olarak anlatır. Renklerin psikolojisiyle ilgili bilgileri bir başka yazıda detaylıca inceleyeceğiz.