Photoshop ilk versiyonundan beri fotoğraf işleme ve dijital boyama araçlarıyla donatılmış ve her versiyonda tasarımcıların iş sürecini kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Bu arayüz tasarımcıların çizim yaptığı masalarının üzerine  benzer. Bu açıdan bakarsak Klasik yöntemle kağıt ve kalemle çizim yaparken kullandığımız masaüstündeki düzenle photoshop arayüzü neredeyse aynıdır. Kalem, silgi, cetvel gibi araçlar bir tarafta, ortada çizim yapılacak kağıt ve diğer tarafta renkler, paletler yer alır. Photoshop programında bu görünüme üst menülerde eklenerek program arayüzü 9 ana başlık altında toplanabilir;

1. Menü Çubuğu
2. Kontrol Panel/Seçenekler Paneli
3. Araçlar Paneli
4. Doküman Adı, Uzantısı ve Renk Modu
5. Cetveller
6. Çalışma Alanı
7. Görsel Dosyası
8. Paneller

1.Menü  Çubuğu

Arayüzde üst bölümde yer alan, File, Edit, Image, Layer, Type, Select, Filter, 3D, View, Window, Help menüleri ve alt komutları bulunur.

File Menüsü

Photoshop ta çalışırken temel dosya işlemleri için kullandığımız menüdür.  File menüsündeki komutlar, yeni çalışma dokümanı oluşturma, dokümanı açma, kaydetme, kapatma gibi işlemleri yapar. Photoshop arayüzünde karşılama penceresinden bu menü altındaki new, open gibi komutlara ulaşabilmek çok daha hızlı ve kolaydır.

File menüsü altında Save, Save As gibi dökuman kayıt ve komutları da yer alır. Photoshop’da çalışırken genellikle bu komutların Kısayollarını kullanmayı tercih ederiz: (Save / Döküman Kayıt için PC: Ctrl + S / Mac: Command + S)  (Save as / Döküman farklı adla Kayıt için PC: Ctrl + Shift + S / Mac: Command + Shift + S)

Ayrıca Print gibi baskı alma seçenekleri içinde genellikle (PC: Ctrl + P / Mac: Command + P) kısayolunu tercih ederiz.

Edit Menüsü

Edit üst menüsü adı üzerinde; çalışma alanındaki görseller üzerinde düzenlemelerin yapıldığı komutların yer aldığı bir menüdür. Çalışma sırasındaki komutları ileri-geri alma, yapıştırma, kesme, kopyalama, döndürme, perspektif ekleme, dolgu rengi verme, çerçeve ekleme gibi işlemleri yapar.

Ayrıca bu bölümde kütüphaneye fırça ve doku da eklenebilir. Photoshop’da çalışma sırasında fırça ve doku tasarlayarak özgün çizimler ve boyamalar yapılabilir. Edit üst menüsü altında Define Brush , Define Pattern komutlarını kullanarak fırça ve desenler atayabilirsin.

Image Menüsü

Adjustment alt menüsü altında görseller üzerinde ayrıntılı renk ve ton düzenlemelerinin yapıldığı menüdür. Ayrıca dokümanın boyut, çözünürlük gibi yapısal özelliklerine de ulaşılır.