Görsel algıya dayalı çizeceğimiz, düzenek- objeleri, figür vb. şeyleri geometrik form içinde görme tekniklerini öğrendikten sonra katlamalı ölçme yöntemiyle kağıt yüzeyine aktarabiliriz. Ölçme işleminin birçok yöntemi olduğu bilinir, katlamalı teknik en pratiğidir. Baktığımız geometrik kümede dolu alan-boş alan gözeterek, açıları, yüzeyleri görerek birbirleri arasındaki  oran ve orantılara, çizgi-form ilişkilerine, perspektif ve anatomisine, ışık-gölgesine dikkat ederek hacimli, nörolojik-doğru aktarım yapabiliriz.

Katlamalı yöntemde, kümenin dikey ve yatay en uç noktaları arasındaki mesafe ölçme aletiyle (kalem, ahşap çıta, şiş vs.) ölçülür ve kısa kenar birim alınır. Ki, bu ilk ölçüm bize kadrajımızı-kağıdımızı yatay mı, dikey mi tutacağımız konusunu belirler.

Örneğin yatay uç noktalar kısa ise; kağıt üzerinde orta merkez belirlenir, kalemdeki yatay birim kaç kez tekrarlarsa o sayıda katlama ölçüsü alınır.

Dikey ölçü, belirlenen katlama sayısı kadar kağıt yüzeyine işaretlenir ve bundan sonrasında her kontur çizgisi aynı katlamayla sürdürülür.

Göz kararı çizimi herkes yapar

Çoğumuz düşündüğümüzden daha iyi gözlere sahibizdir. İki kek diliminden hangisinin daha büyük olduğunu ya da bir zeminin düz olup olmadığını, bir koltuğun kapıdan geçip geçmeyeceğini görsel tahmin yeteneklerimizi kullanarak belirleriz. Şimdi bu yeteneğimizi birkaç objektif ölçme stratejisiyle destekleyeceğiz.

Ölçümleme

Kaleminizi dikey ve yatay tutarak doğru oranları yakalamak için değerli bir ölçme aracına dönüştürebilirsiniz. Kaleminizi başparmağınız ve diğer iki parmağınızla kavrayın, kolunuzu tam uzatın ve kaleminizin üzerinden çizim konunuza bakın.

Orta Noktayı Bulma

Orta noktayı belirlemenin en önemli faydalarından biri çiziminizi kağıda “konumlandırmanızı” sağlamasıdır. Tepe, dip ve orta nokta işaretleri olmadan bir figürünveya objelerin  çizim alanına tam oturacak şekilde çizilmesi zordur. Orta noktayı bulmak kağıdın az gelmesi ya da kağıtta fazla boşluk kalması gibi problemleri ortadan kaldırır. Baş ve gövdenin üst kısmını orta noktanın aşağısına uzatmanız halinde fazla büyük çizdiğinizi anlarsınız. Orta noktanın üzerinde kalırsanız küçük çiziyorsunuz demektir. Her iki durumda da düzeltmeler yaparak oranları doğrultabilirsiniz.


Yatay ve dikey ölçü alma

Kaleminizi gönye gibi kullanarak modelinizi yatay ve dikey olarak hizalayabilir ve bu oranları kağıdınıza aktarabilirsiniz. Bu metot modelinizin hareketini doğru yakalamanızı sağlar.

Kıyaslamalı ölçüm alma

Bu stratejide modelinizin bir kısmının ölçümünü alır ve bu kısımla diğer bir kısmı kıyaslarsınız. Yaygın bir yaklaşım olarak başın ölçümünü alabilirsin, genişliğini  veya  uzunluğuyla kıyaslayabilirsiniz. Bu metotla düzgün oranlar elde edebilirsiniz.

RAKURSİ

Rakursi bir insan figürünü ya da bir nesneyi perspektiften çizmektir. Özünde basit bir prensip vardır: bir nesneyi ne kadar uç kısmından görürseniz o nesnenin yanlarını o derece az görürsünüz. Rakursi, bilgimize dayanarak değil, gözlerimize dayanarak çizmemizi gerektirir. Uzun ve zayıf bildiğiniz birini basık çizmenizi gerektirebilir. Elbette işiniz bittiğinde çiziminiz doğru görünecektir. Fakat çizim sürecinde yanlış giden bir şeyler var hissine kapılabilirsiniz.

Rakursi uygulanmış şekiller genellikle tuhaf görünürler. Ölçüm metotlarının hepsi, başta orta noktayı bulmak üzere, uçtan uca çizimlerde muazzam kolaylık sağlar. Rakursi uygulanmış bir figürün orta noktası hemen hemen hiçbir zaman tahmin ettiğiniz yere denk gelmez. Figür çiziminde rakursi kaçınılmaz bir olgudur. Neredeyse her pozda kolun, bacağın veya gövdenin bir kısmı rakursi görünümündedir. Ölçümleme metotlarını kullanarak bu kısımları ikna edici biçimde çizebilirsiniz. Rakursi problemlerini becerilerinizi ve cesaretinizi sergileyeceğiniz fırsatlar olarak göreceksiniz.