Afiş Nedir?


Afiş mesaj iletmek veya ürün tanıtmak amacıyla genellikle büyük boyutlarda tasarlanan grafik ürünlerdir.

Ünlü fransız sanatçısı Sewing’e göre
‘ İnsanlar günlük tek düze yaşamlarından öyle bıkarlar ki afişlerle biraz eğlenirler. Afiş görsel bir lezzettir.’
Post Mad Bills show board in Portland, Maine.
Photo by Tom Dillon / Unsplash

Afişler diğer Grafik Tasarım ürünlerine benzeseler de izlenme bakımından farklıdırlar. Çünkü dış ve iç mekan olmak üzere iki türde farklı basılsalar da afişin doğal ortamı dış çevredir; yani sokaklardır. Okuyuculara değil geniş kitlelere seslenirler.

Afiş, görsel iletişim açısından mesajı açık bir biçimde iletebilmelidir. Bu açıdan okumak için değil görülmek için tasarlanırlar. Tasarlayacağınız afişlerde dikkat etmeniz gereken sergilendiği ortamda — bu ister duvar olsun isterse cam — kalabalık görünümü arttırmayıp yalın bir mesajla dikkat çekerek mesajı iletmek olacaktır.

Afiş salt bir görsel değildir. Görseli destekleyen slogan ve marka ile bütünleşik bir çalışmadır.

Afiş Tasarımının Püf Noktaları

Verilmek istenen mesaja uygun renkleri, psikolojik etkilerinin kullanılması ve mümkün olduğunca az görselle esprili bir anlatım diline sahip olmasıdır. Burda gördüğümüz afişlerdeki gibi esprili bir anlatımla izleyiciye eğlendirirken markanın akılda kalıcılığı arttırılabilir. Afiş aynı zamanda Tv, radyo ve basın ilanlarıda desteklemesi bakımından vazgeçilmez bir yere sahiptir. Televizyonda izlediğimiz bir reklamı hemen ertesi gün sokaklarda afiş olarak asılmış olarak görürüz. Aslında kampanyanın çok önemli parçasıdır. Afiş dün izlediğinizi bugün hatırlatarak daima pekiştirir.

1. Mesaj

Tasarımcı afiş aracılığı ile vereceği mesajı; mümkün olduğunca dolaysız bir şekilde aktaracak görsel bir sistem oluşturulmalıdır.

Afişte mesaj iletim görevini sözcüklerden ziyade görseller üstlenmelidir.Bu tasarımda yer alan görselden ansıl bir mesaj aldınız? Muzun kabuğu doğal bir ambalajdır,değil mi? Bu firmada doğadan esinlenerek ambalaj ürettiğini bu şekilde ki bir foto manipülasyon uygulamasıyla mesajı görselle iletmiştir.İletilecek olan mesajlar karmaşık ve birden fazla olabilir. Bu durumda tasarımcının yapacağı tek görselle birden çok kavramı nasıl anlatabilirim sorusuna estetik biçimde yaklaşmak olacaktır.

Afişte amaç mesaj ve görselin bütünlüğü aynı zamanda izleyiciyi 3 saniyede etkilemek ve ayrıntının azalması görselleri daha çarpıcı ve etkileyici hale getirir.

Çok fazla görsel ve ayrıntıyla dolu tasarımlardan oluşan afişlerde izleyicide algılama çabası göstermez. Bu nedenle bu afişteki gibi etkileyici ve büyük görsel kullanımıyla mesaj açık bir şekilde iletilebilir.

Sonuçta afişin amacı mesajı görselleştirerek hedef kitleye ulaştırmaktır. Bu da evrensel bir dil olan görsel sembollerle yapar.

2. Renk

Diğer grafik tasarım ürünlerinde de olduğu gibi afiş tasarımda da renk en önemli görsel öğedir.

Hedef kitleye mesajı iletmekte renklerin psikolojik anlamları bilinçli bir şekilde kullanılabilir. Başarılı afişlerin özelliklerinden söz ederken fark edilir olması, dikkat çekici olmasından söz etmiştik. Bu açıdan renk dikkat çekmek açısından kullanılacak en önemli görsel öğedir.

Renk ve renk lekeleri net olduğu için çok uzaktan bile algılanabilirler. Aksine çok renk algıyı yanıltabilir. Diğer tasarım ürünlerinde olduğu gibi afiş tasarımlarında da algılamayı kolaylaştırmak için az renk kullanılmalıdır.

Afişin okunabilmesi için sadece 3 saniyenizin olduğunu asla unutmayın!

Bu nedenle kullandığınız renkler dikkat çekmek için en önemli püf noktadır. Afişin zemininde pastel tonlar karışık renkler ve arka plan rengi olan gri renk kullanılmamalısınız! Çünkü bu renklerle dikkat çekemezsiniz. Parlak ve canlı renkleri tercih edin. Renkleri saf olarak örneğin % 100 siyam yani mavi ya da bayrak kırmızısı gibi renkler. Bununla birlikte aynı rengin tonlarını tasarım üzerinde düzenleyebilirsiniz.

Parlak renkler derken teknik açıdan CMYK baskı renklerinin virgüllü sayılar olmamasına dikkat edin. Üsteki yan karışımı yanlıştır. Alttaki renk karışımı ise doğrudur.Illustrator, Photoshop In Desıgn Color panellerinde bu CMYK düzenlemelerini göreceksiniz.

Renklerle fark edilir olmak derken renklerin zıtlığından da faydalanabilirsiniz. Kırmızı ile yeşil,mavi ile turuncu mor ve sarı zıt renklerdir. Ayrıca tasarım yüzeyi uzaktan görülebilmesi için büyük renk lekeleri kullanılarak dikkat çekilebilir.

Bunlara ek olarak Renklerin psikolojik anlamlarını bilerek tasarım yaptığınızda burada olduğu gibi turuncu rengi kullanma amacını anlarsınız. Bu tasarımlarda geniş kitlelere, aktif, heyecanlı ve herkese hitap ettiği için turuncu renk ağırlığında bir arka plan kullanılmıştır.Bu açıdan afişte renklerin psikolojik anlamlarını iyi bir şekilde bilmek gerekir.

3. Tipografi

Afiş tasarımında metinlerin düzenlenmesi yani tipografi için şunları söyleyebiliriz: Her yazı karakteri bir kimliğe sahiptir.

Always be open
Photo by Charlie Firth / Unsplash

Bu karakter içeriğe uygun olmalıdır ve ürünle bütünleşebilmelidir.Ayrıca izleyici tarafından kabul edilebilir olması için okunaklı olmalıdır.Bu afiş tasarımda da sudan, kaynamaktan ve çorbadan bahsediyor.Burda özgün bir yazı karakteri oluşturularak farklılıkla dikkat çekmektedir tipografi. Afişte yer alacak sözel unsurları az olması önemlidir. Sloganlar en çok 5–6 sözcükten oluşmalıdır. Tabii en ideali 3 veya 4 sözcüktür.

Ünlü firmaların sloganlarını incelediğimizde en fazla üç sözcükten oluştuğunu görebilirsiniz.10 kelimenin üzerindeki sözel mesajlarda okunurluğun azaldığını bilmelisiniz. Tipografi ön planda olacaksa afişte yer alacak başlık, alt başlık, slogan gibi sözel bilgiler arasında izleyiciyi mesajda ki önem sırasına göre yönlendirerek hiyerarşi bir yapı kurmalısınız.

Gelelim afişte tipografiyi kurgularken yapılmaması gereken düzenlemelere. Afiş, gazete gibi dergi gibi bir tasarım ürünü olmadığı için izleyicinin kısa sürede okuyabileceği bir tipografik düzenleme yapılması gerekir.Ne kadar estetik olursa olsun metinler nesneni etrafını sardığında okunmaz ve algılanmaz.

Afiş uzaktan fark edilebilmesi için tasarlanır. Bold (kalın) karakterlerin uzaktan daha iyi algılandığını unutmayın.Buradaki karakterler mesajı iletmek için yeterince kalınlığa sahiptir. Süslü, dekoratif yazıların okunması zordur.

El yazısı gibi karakterler yerine okunaklı yazıları tercih edin. Örneğin dünyada en okunaklı font tasarımı seçilen ‘Helvatica’yı tercih edebilirsiniz. Afiş tasarımında metinlerde compressed yani sıkıştırılmış karakterleri kullandığınızda uzaktan okunmayacağını bilin.Film afişlerinde en alttaki credist bölümü bu şekilde compressed karakter kullanılabilir.Ancak filmin isminde veya başka bir ayrıntıda ya da sloganın compressed karakterleri tercih etmeyin. Çünkü okunaklılık azalacaktır. Görselin içinde tipografi kullanılacaksa okunur olmasına dikkat etmeliyiz.

4. Fotoğraf ve İllüstrasyon

Afiş tasarımına başlamadan önce iletilmek istenen mesajın fotoğrafla mı yoksa illüstrasyonla mı daha açık olacağını düşünerek seçim yapabilirsiniz.

Kovboylar ve Uzaylılar film afişleri için hem illüstrasyon hemde fotoğraf denemeleri yapılmıştır. Fotoğraf kullanılmadan önce yine eskiz çizilerek afişi oluşturacak kompozisyondaki duruş belirlenmiştir Afiş tasarımında illüstrasyon kullanılmaya karar verilmişse eskizler çizildikten sonra en iyi kompozisyon seçilerek illüstrasyon uygulaması yapılmalıdır. Burada gördüğünüz gibi eskiz çiziminden sonra Photoshop programında grafik tabletle en iyi renk ve ışık değerleri uygulanarak sonuç seçilmiştir. Beyin insanın doğumundan itibaren örüntülerle ve resimlerle düşünür.Hatta onları sözcüklerle ilişkilendirmeden önce gördüklerini anlamlandırmaya çalışır. Bu şekilde düşünen hemen hemen herkesin tasarımda kullanılan etkili bir görseli algılaması ve hatırlaması kolay olacaktır.Bu nedenle afişte kullanılacağımız görseller hedef kitleyi daha kolay etkileyektir.Afişte kullanılan görsellerin sade ve yalın olması da önemli bir ayrıntıdır. Bu afişte kullanılan sade görselin altında derin anlamlar taşımaktadır. İnsan beyni basit nesneleri daha çabuk kavrar.Farklı teknik ve üsluplar dikkat çekmek için kullanılabilir.

İster fotoğraf ister illüstrasyon kullanın esprili anlatımından asla vazgeçmeyin.

Afiş salt bir görsel değildir. Görseli destekleyen slogan ve marka ile bütünleşik bir çalışmadır. Bu afişte slogan ve görsel birbirleriyle uyumlu bir mesaj gönderiminde bulunmaktadır. Ayrıca tasarım yüzeyinde görsel ve metnin görsel hiyerarşisi de önemlidir. Eskiz aşamasında görselin mi yoksa mesajın mı vurgulanması gerektiğini mesaja bağlı olarak düzenlenebilir.Hangisinin öne çıkarmanız gerektiğini planlayarak işe bu şekilde başlamalısınız. Görsel ve metin aynı büyüklükte benzer renkler ise mesaj vurgulanamaz.Burda yapılması gereken mesajı ileten görevini görsele veya metine yüklemektir. İkincisi bu işi destekleyen konumunda olmalıdır. Aynı filme ait bu afişlerde birinde görsel diğerinde filmin adı vurgulanmıştır.Hangisinin daha etkili olacağı hedef kitleye bağlıdır. Bu tasarımlarda olduğu gibi metin görselle bütünleşmiş bir şekilde düzenlendiğinde hem metin hem de görsel aynı anda vurgulanabilir. Eskiz aşamasından itibaren vurgu planlanmalıdır. Afiş tasarımda gerçeğe yakın , realist illüstrasyonlar da tercih edebilirsiniz.Bu şekilde normalde görünenden çok daha farklı, etkileyici görseller elde edebilirsiniz.

5. Foto-Manipülasyon

Foto-manipülasyon kelimesini daha önce duymamış olabilirsiniz.Ancak mutlaka bir tasarımını görmüşsünüzdür.

Fotoğraflar üzerinde Photoshop gibi görüntü işleme programlarıyla yapılan her türlü değişiktir.Bir veya daha fazla fotoğraf birleştirilebilir, renkleriyle düzenlemeler yapılabilir veya bu afişte olduğu gibi fotoğraf ve illüstrasyon birleştirilebilir. Böylelikle görseller yeniden tasarlanarak mesaj etkili bir biçimde iletilebilir.

Afiş tasarımında foto-manipülasyon yöntemiyle fotoğraflar daha ilgi çekici hale getirilebilir. Görseller foto-manipülasyon yapılarak düzenlendiğinde hedef kitleye birden fazla mesaj tek bir görselle daha kısa sürede iletilebilir. Yine bu afiş tasarımında foto-manipülasyonla birleştirilen görseller yeni kavramlar ve mesajlar iletiyor.

Kısacası afiş tasarımında foto manipülasyonla tek fotoğrafla anlatılmak istenenden daha fazlası anlatılabilir.

6. Form ve Silüyet

Form-silüet nedir? Silüet nesnenin dış formudur. İnsan algılama sürecinde gözle önce nesnenin dış formunu algılar daha sonra ayrıntıyı algılar.

Afişte amaç kısa sürede mesajı vermek olduğuna göre görsellerde silüet kullanımı tasarımcının işini kolaylaştıracaktır.Bu püf noktadan yola çıkarak daha kısa sürede algılatmak istenen mesajı silüet kullanarak iletebilirsiniz. Bu açıdan silüyet kullanımı izleyicinin alt beynini mesajı direkt olarak yerleştirebilir.Sadece film afişleri değil diğer bütün film afişlerinde silüet kullanılabilir.Ayrıca birden fazla görsel de tek silüet içinde gruplandırılabilir. Genellikle film afişlerinde bu tarz uygulamaları görmektesiniz.

Silüet aynı zamanda merak uyandırır. İzleyen bu boş formun içini hayal gücüyle istediği gibi doldurabilir. Bu açıdan aiş tasarımda silüet kullanımı fotoğraf ve illüstrasyona göre çok daha etkili hızlı bir şekilde mesajı iletir.

7. Espri Anlayışı

Afiş tasarımında mesajın iletilmesi ve izleyici hazırlıksız yakalamak için karikatür espri kullanılabilir.

Hayal gücünde sınır yoktur.

Espirili bir dille anlatılan her görsel ve bu görseli destekleyen metin kullanılarak afişler tasarlanabilir.

İşte ozaman izleyicinin alt beynine gönderilen mesaj bu espriyle yerine ulaşır. Yani espri kullanmayı ihmal etmeyin! diyorum.

Grafik tasarım ürünlerinden biri olan Afiş tasarlamanın püf noktalarını adım adım inceleyerek 5 adımda afiş nasıl tasarlanır? konusuna gelelim.

Başarılı bir tasarım için önce tarihsel olarak afiş tasarımını incelemek gerekir.

Ardından afişin nerede izleneceği? (Duvarda, sosyal medyada, durak panolarında). Hedef kitlesi? Vermek istediği mesaj? Örneğin; Afiş tasarımının amacı insanların bir konferansa katılmasını sağlamaksa, bu hedefe ulaşmanıza yardımcı olmak için stratejik olarak tasarlanması gerekir. İndirim! gibi telllallık içeren ve fikir gerektirmeyen bir afiş te olabilir.

Ayrıca afiş tasarımı iş süreci;

Brief
Fikir bulma
Eskiz
Tasarım süreci (Photoshop’da gösellerin düzenlenmesi + Illustrator’da tasarım)
1. sunum
Revizyon
2. sunum
Bakı hazırlık

Afiş nasıl hazırlanır?

 1. Adım: Doğru boyutu bulun;
  İç mekan ve dış mekan için farklı afiş boyutları var.
  En sık kullanılan afiş boyutları; 50 x 70 cm, 70 x 100 cm dir.
 2. Adım: Renk ve Font Seçin;
  Vermek istediğiniz mesaja uygun renk ve font seçin. Şunlara dikkat edin;
  Tasarım yaptığınız firmanın uyması gereken marka yönergeleri varsa, marka renklerini tasarıma dahil edebilirsiniz.
  Afiş, 2–3 dakikada algılanması gereken bir tasarım ürünüdür. Aynı zamanda bu kısa sürede mesajı da iletebilmelidir. Bu açıdan Helvetica, Museo gibi tırnaksız yazı karakterlerinin seçilmesi önemlidir. Ayrıca afiş üzerinde mümkün olduğunca az metin yer alması direkt olarak mesajın iletilmesini sağlar.
 3. Adım: İllüstrasyon Çizin / Fotoğraf Çekin veya Stok Fotoğraf Araştırın;
  Mesajınıza uygun görsel veya görseller seçin / çizin, Photoshop ve Illustrator programlarında,
 4. Adım: Tasarım Yüzeyi ve Kompozisyon;
  Tasarımı hazırlarken görsel elemanları, tasarım ilkelerine uygun dikkat çekici bir hale getirin.
  Hiyerarşi, boşluk, vurgu gibi ilkelerin doğru kullanımı mesajı hızla iletilmesini sağlayacaktır.
  Simetrik afiş tasarımları çok hızlı algılanabilirler. Simetri ilkesini kullanarak etkileyici bir afiş tasarımı yapılabilir.
  Tasarım ilkeleriyle birlikte ızgara kullanımı da görsel elemanların birbiri ile hizalanmasını ve böylece algılanmasını kolaylaştırır.

Örneğin, bir etkinlik afişi oluşturuyorsanız, bilgiler şu sırayla okunmalıdır:

Etkinliğin adı.
Etkinliğin tarihi ve saati.
Etkinliğin kısa bir açıklaması veya akılda kalıcı bir slogan.
Etkinliğin konumu (dahil etmeyi seçerseniz).
Bir web sitesi, sosyal medya sayfası veya iletişim numarası
Şirketinizin, departmanınızın, kuruluşunuzun adı, logosu.

5. Adım: Tasarım Uygulaması ve Baskıya Hazırlık;

Adobe Illustrator de afişin genel olarak kompozisyon tasarımı yapılır.

Adobe Photoshop programında ise Görseller düzenelenir ( Fotoğraflar düzenlenir, foto-manipülasyon yapılır veya dijital boyama ile illüstrasyon) hazırlanır.

Adobe Illustrator programında tasarım tamamlanır ve

PDF kaydederken 3mm ile 5 mm arasında taşma payı vermeyi unutmayın!

Afiş tasarımınızı PDF olarak baskıya hazır kaydedin.

Afiş tasarım ve uygulama eğitimleri için videmy.com Temelden İleri Seviyeye Grafik Tasarım ve Uzaktan Canlı Grafik Tasarım eğitimlerine bekliyoruz.